Bảo vệ đàn chim Việt là trách nhiệm của mỗi người dân

Ai trong chúng ta cũng phải có trách nhiệm trong việc giữ gìn và nâng niu đàn chim lẫn bướm Việt. Vì nơi đó mặc dù nằm trên cơ thể người k...
Advertisement